top of page

הוראות שימוש במוצר

נרות רקטאליים לטיפול בתולעי מעיים

יעוד: טיפול בתולעי מעיים ומניעת הדבקה חוזרת

נרות רקטאליים לטיפול בתולעי מעיים

יש להכניס את הנרות למקפיא מיד עם הגעתם ולהמתין כשעתיים עד השימוש הראשון


אופן שימוש:

  • הנרות מגיעים בקשיות

  • כל קשית מתחלקת ל-5 נרות

  • מחזיקים את הקשיות במקפיא

  • מיד עם ההוצאה ממקפיא חותכים עם סכין או מספריים חמישית

  • לוחצים על הפלסטיק. מחליק החוצה גוש חמאה. זהו הנר, אותו מחדירים לפי הטבעת. 

  • את עטיפת הפלסטיק יש להשליך לפח. 

  • חשוב להשתמש בנר מיד עם הוצאתו מהמקפיא אחרת הוא ימס

  • חוזרים על הפעולה בבוקר ובערב למשך 10 ימים


הגבלות:

מותר לשימוש מגיל חצי שנה

bottom of page