top of page

חלמה להיות רקדנית


אישה חזקה, אמא ורעיה למופת, ממלאת תפקיד בכיר. הכל מושלם. חוץ מדבר אחד: היא לא מאושרת. היא רוצה שינוי. יש לה חלום והיא רוצה לממש אותו, רק היא לא מעזה. היא חיה בתוך כלוב של זהב וחוששת לעזוב אותו. מוכר? גם אני הייתי שם. איך יוצאים מהמצב הזה?

bottom of page