top of page

הוראות שימוש במוצר

שמן לטיפול ביבלות ויראליות

ייעוד: טיפול ביבלות ויראליות (מולוסקום)

שמן לטיפול ביבלות ויראליות

אופן השימוש:

  • באמצעות מקלון אזניים לנקד/למרוח את היבלות 4-5 פעמים ביום


הגבלות:

  • לא למרוח קרוב מידי לעיניים

bottom of page