top of page

הוראות שימוש במוצרים

מים ארומתיים לטיפול בתולעי מעיים

יעוד: טיפול בתולעי מעיים ומניעת הדבקה חוזרת

מים ארומתיים לטיפול בתולעי מעיים

נרות רקטאליים לטיפול בתולעי מעיים

יעוד: טיפול בתולעי מעיים ומניעת הדבקה חוזרת

נרות רקטאליים לטיפול בתולעי מעיים

שמן לטיפול ביבלות ויראליות

ייעוד: טיפול ביבלות ויראליות (מולוסקום)

Placeholder Image
bottom of page