top of page

הוראות שימוש במוצר

מים ארומתיים לטיפול בתולעי מעיים

יעוד: טיפול בתולעי מעיים ומניעת הדבקה חוזרת

מים ארומתיים לטיפול בתולעי מעיים

אופש השימוש:

  • לבליעה עם הארוחה, ניתן למהול במים או משקה אחר.


הגבלות:

  • עד גיל 10   – 2 כפיות ביום

  • מעל גיל 10 – 3 כפיות ביום

bottom of page