top of page
Holiday Resort

יצאנו לחופשה!

יתכנו עיכובים בהוצאת משלוחים.
נחזור לפעילות סדירה בכוחות מחודשים החל ב- 17/04

פגישת אבחון טלפונית בת כ-30 דקות. מטרת הפגישה: התאמת טיפול ממוקד. בפגישה נשאלות שאלות ספציפיות ממוקדות להבנת רקע רפואי, סימפטומים וסיבות להופעתם, וניתנת המלצה על המשך טיפול. סוג אבחון זה מתאים .במיוחד כדי להתאים תכשיר ברקיחה אישית

אבחון טלפוני קצר

150.00 ₪מחיר

    מוצרים נוספים